Ogólnopolska konferencja naukowa „Dietetyka gerontologiczna – wyzwania i szanse” to już piąte spotkanie mające na celu edukację w zakresie żywienia oraz opieki na osobami starszymi.

 

Konferencja, która odbyła się w dniu 9 lutego 2018 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i zgromadziła wielu specjalistów, zarówno lekarzy, farmaceutów jak i dietetyków. Na zaproszenie organizatorów przedstawicielki Fundacji Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie mgr Katarzyna Pastusiak, mgr Martyna Marciniak oraz mgr Karolina Bartczak również wzięły udział w tym wydarzeniu.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem prof. Katarzyny Wieczorkowskiej-Tobis, która wygłosiła prelekcję na temat Diety MIND (Mediterranean – DASH Intervention for Neurodegenerative Delay). Dieta MIND została przedstawiona jako odpowiednia dla osób starszych, która opiera się o zasady diety DASH jednak zawiera dodatkowe modyfikacje wynikające z danych nt. żywienia i starzenia się mózgu.

Kolejnym prelegentem był dr n. medDamian Skrypnik, który w zastępstwie za dr hab. Pawła Bogdańskiego omówił temat „Pacjent starszy z cukrzycową chorobą nerek”. Cukrzyca jest epidemią XXI wieku a cukrzycowa choroba nerek występuje u co 3-go pacjenta z cukrzycą, są to bardzo niepokojące dane. Podczas wykładu został również poruszony temat występowania wielu innych jednostek chorobowych w cukrzycy a także złożonej farmakoterapii, które utrudniają leczenie cukrzycowej choroby nerek.

Podczas kolejnego wykładu dr Mirosława Gałęcka z Instytutu Mikroekologii poruszyła temat „Dlaczego śluzówki się starzeją? Wpływ odżywiania i mikrobioty jelitowej”. Prelegentka w swoim wykładzie podkreślała niezwykle ważną funkcję ochronną mikrobioty jelitowej, która jest niezbędna m.in. do produkcji witamin oraz syntezy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz zagrożenia płynące z dysbiozy jelitowej

Pierwszą sesję zakończył wykład mgr inż. Katarzyny Jasińskiej z firmy FRESENIUS KABI, która omówiła produkty do żywienia klinicznego proponowane osobom starszym.

Kolejna sesja była poświęcona witaminie D oraz witaminie K2. Prelegenci prof. Ewa Sewerynek oraz dr Michał Stuss omówili niezwykle ważny wpływ na zdrowie osób w wieku podeszłym a także konsekwencje niedoborów tych witamin.

Sesja III miała na celu przedstawienie praktycznego zastosowania diety u osób starszych. Dr Arkadiusz Styszyński (lekarz geriatra) oraz mgr Marta Lewandowicz (dietetyk) omówili wybrane przypadki kliniczne, w których współpraca lekarza i dietetyka odniosła znaczący sukces a także poprawę zdrowia i tolerancji leków u pacjentów.

W kolejnym wykładzie dr Agnieszka Naumann-Podczarska przedstawiła wpływ stosowania dużej ilości leków przez pacjentów na ich pogarszający się stan zdrowia. Prelegentka, na przykładzie przypadków klinicznych, omówiła możliwe redukcje ilości spożywanych leków i w efekcie poprawę zdrowia u pacjentów w wieku podeszłym.

Podczas konferencji został również poruszony temat projektu ENRICHME, który ma na celu wsparcie osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI). Robot, który został zaprojektowany w ramach tego przedsięwzięcia, ma za zadanie aktywizować osoby starsze m.in. za pomocą zdolności komunikowania się głosowego ma zachęcać do podejmowania aktywności, proponowania ćwiczeń, przypominać o wzięciu leków, przedstawić zasady zdrowego odżywiania, indywidualne wskazówki dietetyczne oraz przeprowadzać analizę składu ciała metodą BIA (bioimpedancji elektrycznej).

 

Po sesjach wykładowych uczestnicy mogli uczestniczyć w warsztatach o wybranej tematyce. Organizatorzy zaproponowani warsztaty tj. „Praktyczne aspekty dietoterapii pacjenta nefrodiabetologicznego”, który poprowadziła dr Katarzyna Kowalcze, temat „Pacjent z dysbiozą jelitową: terapia pod okiem lekarza i dietetyka” przedstawiony przez dr Monikę Szumińską oraz dr Matyldę Kręgielską-Narożną, dr Anna Barczak poprowadziła warsztat „Wczesna diagnostyka otępień w chorobie Alzheimera” oraz warsztat „Narzędzia i wybrane techniki szkoleniowe wykorzystywane w prowadzeniu warsztatów i zajęć edukacyjnych dla seniorów”, który został poprowadzony przez dr Agatę Juruć.

 

Podsumowując, nałożenie się wielu jednostek chorobowych u seniorów, złożone leczenie farmakologiczne, często nieodpowiednia dieta powodują brak efektów leczenia oraz nawet mogą pogarszać stan zdrowia. Odpowiednio dobrana dieta wydaje się odpowiednim wsparciem podczas leczenia, a współpraca wielu specjalistów może przynieść pozytywne efekty w postaci poprawy jakości życia osób starszych. Konferencje o tej tematyce są niezbędne, aby ukazać korzyści płynące z dietoterapii osób starszych, kompleksowej opieki  i współpracy specjalistów z zakresu medycyny, farmacji oraz dietetyki.

Fundacja Insulinooporność