SED

SED – Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej powstało z inicjatywy edukatorów diabetologicznych, naukowców, dziennikarzy, przedsiębiorców. Szeregi Stowarzyszenia otwarte są dla edukatorów, pacjentów, osób fizycznych, prawnych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów.
Działania SED obejmują edukację i współpracę z chorymi na cukrzycę oraz ich rodzinami. Stowarzyszenie organizuje praktyczne warsztaty pogłębiające wiedzę personelu medycznego, jak również pacjentów i ich rodzin. Wykorzystuje niekonwencjonalne metody przekazywania wiedzy o cukrzycy m.in. w projekcie DIABETEATR © – edukacja poprzez sztukę. Zainicjowało powstanie Mapy Aktywnych Edukatorów ©.

Cele SED określa szczegółowo Statut. Wszystkie są jednakowo istotne, a dotyczą one następujących zagadnień:

  • prowadzenia działalności doradczej, szkoleniowej, naukowej oraz badawczej dotyczącej edukowania w szczególności w zakresie diabetologii i opieki diabetologicznej,
  • kreowania i wspierania profesjonalnych grup, zespołów, organizacji działających w zakresie edukacji oraz opieki diabetologicznej,
  • współpracy z jednostkami, grupami, organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w zakresie edukacji oraz opieki diabetologicznej, ich wspierania i promowania,
  • prowadzenia działalności doradczej, szkoleniowej, naukowej oraz badawczej dotyczącej edukowania w szczególności w zakresie diabetologii i opieki diabetologicznej,
  • wspierania inicjatyw prozdrowotnych, w szczególności z zakresu edukacji i opieki diabetologicznej, członków stowarzyszenia oraz reprezentowania ich interesów,
  • inicjowania działań i współpracy z innymi podmiotami w zakresie tworzenia i rozwijania profesjonalnego modelu opieki nad osobami z cukrzycą, w tym zgłaszania odpowiednich rozwiązań prawnych ułatwiających potrzeby w zakresie edukacji diabetologicznej,
  • wspierania potrzeb edukacyjnych członków stowarzyszenia oraz potrzeb edukacyjnych dla osób z cukrzycą,
  • tworzenie więzi integrujących ludzi i działań związanych w szczególności z edukacją i opieką diabetologiczną,
  • prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej,
  • organizowania imprez, w szczególności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym, rekreacyjnym, turystycznym oraz imprez łączących poszczególne kierunki.

Celem sekcji o insulinooporności, jest zwiększanie świadomości społecznej na temat insulinooporności jako stanu przedcukrzycowego, prowadzącego do rozwoju cukrzycy, jak i elementu cukrzycy typu 2, wsparcie pacjentów z insulinoopornością w leczeniu, oraz promowanie zdrowego stylu życia, zdrowej diety i aktywności fizycznej, jako elementu leczenia insulinooporności i cukrzycy typu 2, oraz zapobiegania ich dalszemu rozwojowi.

Sekcja ma również za zadanie tworzenie i rozwijanie grupy wsparcia dla osób z insulinoopornością, ich integracje, zarówno w internecie (blog, media społecznościowe, grupy dyskusyjne), jak i poza nim, poprzez organizacje wykładów edukacyjnych, warsztatów, wspólnych treningów sportowych i spotkań.

Chcielibyśmy dotrzeć nie tylko do pacjentów już chorujących, ale zwiększać świadomość również wśród rodziców i ich dzieci, pokazywać dlaczego zdrowy styl życia jest bardzo ważny, jak zapobiec rozwijaniu się wielu chorób, oraz jak można zadbać o zdrowie dziecka i całej rodziny.

Zapraszamy do współpracy specjalistów w dziedzinie insulinooporności – lekarzy diabetologów, endokrynologów, pielęgniarki diabetologiczne, dietetyków, trenerów sportowych, dziennikarzy medycznych, pacjentów, oraz wszystkich tych, którzy chcieliby włączyć się w projekt i działać w ramach sekcji o insulinooporności.

Więcej informacji na temat sekcji o insulinooporności: dominika@insulinoopornosc.com.

Jak zostać członkiem sekcji o insulinooporności w SED?

Pobierz deklaracje członkowską ze strony www.sed-edu.pl, w deklaracji wpisz „sekcja o insulinooporności”, uzupełnioną deklarację prześlij na wskazany adres, oraz zrealizuj opłatę członkowską (roczna opłata 50 zł). Szczegóły na stronie SEDu.

Dominika Musiałowska
Przewodnicząca sekcji o insulinooporności w SED Stowarzyszeniu Edukacji Diabetologicznej
dominika@insulinoopornosc.com

Przewodnicząca sekcji o insulinooporności w SED – Stowarzyszeniu Edukacji Diabetologicznej, instruktor sportowy o specjalizacji fitness i nordic walking. Z wykształcenia dziennikarka, zawodowo zajmuje się również marketingiem i PR. Pacjentka z insulinoopornością, PCOS, Hashimoto i celiakią. Wegetarianka i szczęśliwa mama.

Dominika Musiałowska
Założycielka projektu Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie

Insulinooporność